Cập nhật tất cả nội dung được liên kết trong Docs và Slides chỉ với một cú nhấp chuột

Tháng 6 06, 2019


Tính năng mới:

Google đang thêm thanh bên mới “Đối tượng mới được liên kết”, nơi người dùng có thể thấy tất cả nội dung được liên kết trong tài liệu, chẳng hạn như biểu đồ, bảng, trang trình bày và bản vẽ được nhúng.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Đối tượng được liên kết cung cấp cho người dùng khả năng nhanh chóng truy cập tất cả nội dung được liên kết để xem có bị lỗi thời hay không và cập nhật tất cả nội dung chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Làm thế nào để bắt đầu

Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

Người dùng cuối: để cập nhật dữ liệu trong nhiều biểu đồ hoặc bảng:

  • Trong Docs và Slides, ở trên cùng, nhấp vào Công cụ > Đối tượng được liên kết.
  • Một thanh bên sẽ mở ở bên phải, ở dưới cùng bấm Cập nhật tất cả.
    • Lưu ý: Nhấp vào Cập nhật bên cạnh các đối tượng cụ thể để cập nhật từng đối tượng riêng lẻ.

Thông tin bổ sung:

Nếu người dùng không thấy Cập nhật hoặc Cập nhật tất cả, biểu đồ, bảng hoặc trang trình bày có thể không được liên kết. Để tìm hiểu cách liên kết biểu đồ, bảng hoặc trang trình bày, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/5/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/6/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech