Cập nhật thiết kế đối với trang chủ Admin console

Tháng 4 08, 2021


Tóm tắt:

Google đang thực hiện một số cập nhật đối với trang chủ trong Admin console. Quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Giao diện dựa trên thẻ mới bao gồm nhiều thông tin và liên kết hơn để cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các tác vụ phổ biến.
  • Nhiều thẻ có thể mở rộng (hoặc có thể thu gọn) cho Người dùng, Thanh toán và Miền, với các liên kết nhanh đến các mục phổ biến trong các phần này.
  • Các mục được sắp xếp lại giúp dễ dàng tìm thấy các phần được sử dụng nhiều nhất và hoàn thành các tác vụ phổ biến.

Hy vọng thiết kế này sẽ giúp điều hướng xung quanh Admin console nhanh hơn, dễ dàng tìm thấy các mục cần quản lý và đơn giản hơn để nắm vững Google Workspace được triển khai trong tổ chức.

Trang chủ mới trong Admin console

Trang chủ cũ trong Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sẽ thấy giao diện mới khi đăng nhập vào . Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Admin console.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech