Cập nhật thông tin cho trải nghiệm người dùng Google Meet mới, tùy chọn mới để hoàn nguyên về phiên bản cũ

Tháng 6 04, 2021


Tóm tắt:

Vào tháng 4/2021, Google đã công bố trải nghiệm Google Meet mới và cải tiến giúp các cuộc họp trở nên phong phú, toàn diện và hiệu quả hơn. Google đã sửa đổi việc triển khai cho trải nghiệm Google Meet mới:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 24/5/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 1/6/2021.

  • Người dùng sử dụng Google Meet bằng tài khoản Google cá nhân: bắt đầu  triển khai vào ngày 24/5/2021.

Ngoài ra, người dùng sẽ có tùy chọn hoàn nguyên về trải nghiệm Google Meet cũ cho đến ngày 10/6/2021. Vào ngày 11/6/221, trải nghiệm Google Meet mới sẽ trở thành trải nghiệm tiêu chuẩn đối với tất cả người dùng.

Người dùng có thể theo dõi Google Meet Help Community để biết thêm thông tin cập nhật về tiến trình triển khai và hỗ trợ.

Thông tin chi tiết:

Việc sử dụng các tiện ích mở rộng của Chrome bên thứ 3 (bao gồm cả tiện ích Chế độ xem lưới) có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm - việc tắt mọi tiện ích mở rộng tương tác với Google Meet có thể giải quyết vấn đề này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu thực hiện hành động. Để hoàn nguyên về trải nghiệm Google Meet cũ, hãy chọn “Sử dụng trải nghiệm cũ cho cuộc gọi này”. Người dùng cũng có thể tắt mọi tiện ích mở rộng của Chrome tương tác với Meet nếu nhận thấy sự cố.

Thời gian triển khai:

Khách hàng của Google Workspace

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 24/5/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 1/6/2021.

Người dùng có tài khoản Google cá nhân

  • Bắt đầu  triển khai vào ngày 24/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng sử dụng Google Meet với tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech