Cập nhật về thời gian chuyển đổi Hangouts Chat

Tháng 8 24, 2019


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã thông báo rằng sẽ chuyển đổi người dùng Hangouts cổ điển trong các miền G Suite sang Hangouts Chat and Hangouts Meet. Vào thời điểm đó, Google đã cung cấp dòng thời gian thay đổi và cho biết vào tháng 10/2019 sẽ bắt đầu ngưng Hangouts cổ điển đối với khách hàng G Suite.

Kể từ đó, đã có phản hồi từ nhiều người dùng rằng muốn có nhiều thời gian hơn để chuyển đổi từ Hangouts cổ điển sang Hangouts Chat.

Vì vậy, Google chính thức hoãn ngày chuyển đổi cuối cùng (tức là giai đoạn 4 thuộc dòng thời gian này) không sớm hơn tháng 6/2020.

Tạm thời, Google sẽ tiếp tục cải thiện trải nghiệm chuyển đổi của các cuộc hội thoại nhóm trong Hangouts cổ điển, cũng như thêm các tính năng Chat mới như đã đọc tin. Google cũng sẽ thông báo trước khi có thời gian cụ thể, vì vậy vui lòng theo dõi trang tin G Suite để biết thêm thông tin. Google cũng sẽ phân tích chi tiết về thời gian chuyển đổi trong Trung tâm trợ giúp.

Chuyển đổi sớm hơn với Chương trình chuyển đổi tăng tốc

Quản trị viên muốn chuyển đổi sớm hơn vẫn có thể yêu cầu đến Chương trình chuyển đổi tăng tốc, vô hiệu hóa Hangouts cổ điển và di chuyển tất cả người dùng sang Hangouts Chat, đồng thời cung cấp quyền truy cập sớm vào các tính năng Chat mới.

Chương trình này thích hợp đối với các miền:

  • Muốn đơn giản hóa thông tin liên lạc tất cả người dùng trên cùng một trải nghiệm trò chuyện
  • Là khách hàng mới của G Suite hay đã sử dụng Hangouts cổ điển trước đây

Di chuyển theo đơn vị tổ chức không khả dụng tại thời điểm này và các cuộc hội thoại nhóm Hangouts cổ điển sẽ cần được tạo lại trong Chat. Vui lòng xem lại Hướng dẫn triển khai và các hạn chế đã được biết để xác định xem trải nghiệm chuyển đổi này có phù hợp không.

Đối với các quản trị viên đã đăng ký quyền truy cập sớm thông qua Chương trình chuyển đởi tăng tốc, Google sẽ thêm các tên miền này vào chương trình dựa trên cơ sở triển khai chương trình.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả phiên bản G Suite đều có thể đăng ký chương trình này.

Nguồn: LVtech