Cắt và chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, Slides trên iOS

Tháng 2 28, 2018


Để chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, hãy truy cập docs.google.com trên máy tính.

Để cắt, ép, chỉnh sửa hoặc đặt lại hình ảnh trong một trang trình bày, hãy truy cập slides.google.com trên máy tính.

Thêm đường viền vào hình ảnh

  1. Mở một bài trình bày.
  2. Chạm vào hình ảnh cần thêm đường viền.
  3. Chạm Định dạng (Format) .
  4. Chọn màu sắc, độ đậm và kiểu đường viền.
  5. Ở phía trên cùng bên trái, chạm vào Xong (Done) .

Nguồn: LVtech