Chế độ chỉnh sửa mặc định đối với các tập tin Office trong Google Drive trên web

Tháng 11 07, 2020


Tính năng mới:

Google đang thay đổi chế độ chỉnh sửa mặc định đối với các tập tin Microsoft Office trong Google Drive trên web. Bây giờ, khi người dùng bấm đúp vào tập tin Office, tập tin đó sẽ mở trực tiếp ở chế độ chỉnh sửa Office.

Trước đây, nhấp đúp sẽ mở bản xem trước của tài liệu, từ đó người dùng có thể chọn mở ở chế độ chỉnh sửa Office hoặc tải tập tin. Người dùng vẫn có thể sử dụng chế độ xem trước bằng cách nhấp chuột phải vào tập tin và nhấp vào "Xem trước" hoặc bằng cách nhấn 'P' trên bàn phím trong khi nhấp đúp vào tệp.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Thay đổi này giúp mở và chỉnh sửa tài liệu nhanh hơn. Người dùng có thể trực tiếp chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tập tin Office bằng giao diện quen thuộc của Google Docs, Sheets và Slides, với các thay đổi được lưu tự động vào tập tin ở định dạng Office hiện có.

Thông tin chi tiết:

Lưu ý rằng:

  • Thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các loại tập tin Office tương thích, bao gồm .docx, .doc, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .xlsm.
  • Các tập tin Office được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không mở trực tiếp trong chế độ chỉnh sửa Office. Các tập tin này sẽ tiếp tục mở ở chế độ Xem trước.
  • Nếu tiện ích mở rộng “Chỉnh sửa Office cho Docs, Sheets, và Slides” của Chrome được cài đặt, Google sẽ chuyển hướng đến tiện ích này chứ không phải Docs, Sheets, và Slides. Điều này tương tự như khi người dùng chọn “Mở bằng”.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định khi mở các tập tin Office tương thích trong Drive trên web. Người dùng vẫn có thể sử dụng chế độ xem trước bằng cách nhấp chuột phải vào tập tin và nhấp vào "Xem trước" hoặc bằng cách nhấn 'P' trên bàn phím trong khi nhấp đúp vào tập tin. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tập tin Office trong Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/10/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech