Chế độ nền tối khả dụng đối với Google Tasks trên iOS

Tháng 12 13, 2019


Tóm tắt:

Giờ đây, Google Tasks sẽ tự động tôn trọng cài đặt mặc định của hệ thống khi cài đặt thành Chế độ nền tối trên iOS 13. Chủ đề tối là một tính năng phổ biến, vì tạo ra trải nghiệm xem tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và duy trì tuổi thọ pin.

Tính năng này đã khả dụng trên Android, vui lòng sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách bật chế độ nền tối trên thiết bị.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/12/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ tự động tôn trọng cài đặt hệ thống trong iOS 13.

Nguồn: LVtech