Chế độ nền tối sắp triển khai đối với Gmail trên Android và iOS

Tháng 10 01, 2019


Tóm tắt

Đầu năm nay, Google đã ra mắt Gmail mới trên thiết bị di động để giúp người dùng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chẳng hạn như xem tập tin đính kèm hoặc tìm kiếm một email cụ thể.

Google đang cải thiện trải nghiệm Gmail trên thiết bị Android và iOS bằng cách giới thiệu hỗ trợ chế độ nền tối (Dark theme). Dark theme sẽ bắt đầu triển khai ngay hôm nay, để biết thêm chi tiết về cách định cấu hình chế độ nền tối sau khi nó được triển khai trên thiết bị, vui lòng xem thông tin sau đây.

Cách bật chế độ nền tối trong Gmail trên Android:

 • Để bật chế độ nền tối tối trên Android 10:
  • Trong cài đặt hệ thống Hiển thị Android, đặt thiết bị thành chủ đề Tối, Gmail sẽ tự động cài đặt theo cài đặt mặc định của hệ thống.
  • Trên Pixel, khi bật Trình tiết kiệm pin, Gmail sẽ tự động bật mặc định chế độ nền tối.
  • Hoặc, trong Gmail, hãy đi tới Cài đặt > Chủ đề và chọn “Tối”.

Cách bật chủ đề tối trong Gmail trên iOS:

 • Đối với iOS 11 hoặc 12, bật chế độ nền tối bằng cách đi tới Cài đặt > Chế độ nền tối
 • Để bật chế độ nền tối tối trên iOS 13:
  •  Cài đặt thiết bị theo chế độ nền tối trong cài đặt iOS, Gmail sẽ tự động cài đặt theo cài đặt mặc định của hệ thống.
  • Hoặc, trong Gmail, hãy đi tới Cài đặt > Chủ đề và chọn “Tối”

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Android 10: đang mở rộng triển khai (có khả năng lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/9/2019.
 • iOS: đang mở rộng triển khai (có khả năng lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/9/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật/ tắt theo mặc định

 • Tính năng này sẽ tự động tôn trọng cài đặt hệ thống trong Android 10 và iOS 13.
 •  Chế độ nền tối cũng có thể được bật trong cài đặt ứng dụng Gmail tương ứng.

Nguồn: LVtech