Chế độ nền tối hiện khả dụng cho Google Voice trên Android

Tháng 10 05, 2019


Tóm tắt:

Google Voice hiện hỗ trợ chế độ nền tối trên Android. Chế độ nền tối là một tính năng phổ biến, vì tạo ra trải nghiệm xem tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và bảo toàn tuổi thọ pin.

Chế độ nền tối cho Google Voice

Nếu đã bật chế độ nền tối trên điện thoại Android (trong Cài đặt > Hiển thị > Cài đặt màn hình), Voice sẽ tự động tôn trọng cài đặt này. Trên Pixel, khi bật Trình tiết kiệm pin, Voice sẽ tự động mặc định thành chủ đề nền tối.

Để thay đổi cho ứng dụng Google Voice, hãy chọn Trình đơn > Cài đặt > Tùy chọn hiển thị > Chủ đề và chọn Chế độ nền tối

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/10/2019 cho tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật tắt theo mặc định:

  • Theo mặc định, chế độ nền tối trong ứng dụng Google Voice bị tắt, trừ khi người dùng bật trong cài đặt hiển thị của thiết bị Android, trong trường hợp đó, ứng dụng cũng sẽ tôn trọng cài đặt này.

Nguồn: LVtech