Chế độ nền tối hiện khả dụng cho Google Voice trên iOS

Tháng 9 14, 2020


Tóm tắt:

Google Voice hiện sẽ hỗ trợ giao diện tối trên iOS. Chế độ nền tối đã khả dụng cho Voice trên Android.

Chế độ nền tối cho Google Voice

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: bản cập nhật Google Voice mới nhất dành cho iOS (phiên bản 20.36) sẽ áp dụng chủ đề tối hoặc sáng như đã đặt trong Cài đặt iOS. Tìm hiểu thêm

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai trên App store (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 31/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite có giấy phép Google Voice và người dùng Voice với tài khoản cá nhân.

Nguồn: LVtech.