Chế độ xem chi tiết điểm cuối mới trong Meet Quality Tool

Tháng 12 19, 2020


Tính năng mới:

Google đã thêm một chế độ xem chi tiết mới trong Meet Quality Tool hiển thị các chi tiết bổ sung về các điểm cuối kết nối. Bằng cách nhấp vào một điểm cuối trong dòng thời gian cuộc họp, quản trị viên giờ đây cũng có thể xem:

  • Hoạt động tắt tiếng / bật tiếng video của người dùng
  • Thay đổi giao thức mạng (UDP, TCP)
  • Loại kết nối mạng (kết nối có dây, Wi-Fi, di động)
  • Đối với những người tham gia được chấp nhận sau khi yêu cầu, ai là người chấp nhận
  • Đối với những người tham gia bị loại khỏi cuộc họp, ai là người đã loại bỏ
  • Xếp hạng chất lượng cuối cuộc gọi (khi được gửi)

Đối với các cuộc họp vẫn đang diễn ra, tiến trình và thông tin chi tiết được tải với các giá trị gần thời gian thực.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Tại sao quan trọng:

Sự kết hợp của nhiều yếu tố kỹ thuật và các hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng của một cuộc họp. Mức độ thông tin bổ sung này về các cuộc họp giúp quản trị viên trở nên hiệu quả hơn trong việc cải thiện chất lượng cuộc họp cho người dùng của họ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Các chi tiết mới này khả dụng theo mặc định khi xem bất kỳ cuộc họp nào trong Công cụ Chất lượng Meet. Quản trị viên có thể nhấp vào bất kỳ điểm cuối kết nối nào trong dòng thời gian để hiển thị chế độ xem chi tiết điểm cuối.

Di chuột qua sự kiện sẽ hiển thị chi tiết bổ sung và dấu thời gian cho sự kiện

  • Người dùng cuối: Tính năng này không tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits

Nguồn: LVtech