Chế độ xem “Master” trong Google Slides được đổi tên thành “Theme Builder”

Tháng 6 01, 2021


Tóm tắt:

Google đang đổi tên chế độ xem “Master” trong Google Slides  thành “Theme Builder”. Thay đổi này hỗ trợ tốt hơn các lợi ích: giúp người dùng nhanh chóng tùy chỉnh phông chữ, màu sắc và tùy chỉnh bố cục cho chủ đề hiện tại, đảm bảo trải nghiệm nhất quán trong suốt bản trình bày.

Hơn nữa, thay đổi này loại bỏ điều khoản không bao hàm trong các dịch vụ của Google, giúp xây dựng hướng đến mục tiêu có ngôn ngữ bao hàm trong tất cả sản phẩm của Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech