Chèn hình ảnh dễ dàng hơn trong Google Docs, Slides và Drawings

Tháng 2 28, 2018


Một bức ảnh đáng giá hơn cả vạn lời nói...đặc biệt khi người dùng có thể thêm ảnh vào Google Docs, Slides và Drawings một cách nhanh chóng và dễ dàng, khi đó, những tài liệu hay trang trình bày, bản vẽ sẽ trực quan sinh động và có tính thuyết phục hơn. Nắm bắt nhu cầu của người dùng, Google đã thực hiện một số cải tiến cho quá trình chèn hình ảnh trong Google Docs, Slides và Drawings.

Picker v2 Image.png

Kể từ nay trở đi, khi chọn Chèn (Insert) >  Hình ảnh (Image) hoặc nhấp vào nút Hình ảnh trong Google Docs, Slides và Drawings trên web, người dùng sẽ thấy các tùy chọn sau:

  • Tải lên từ máy tính
  • Tìm kiếm trên web
  • Drive
  • Ảnh
  • Theo URL

Nếu chọn "Tải lên từ máy tính", người dùng sẽ được đưa đến trình quản lý tập tin của máy tính. Nếu chọn "Tìm kiếm trên web", "Drive" hoặc "Ảnh", người dùng sẽ được đưa đến một trình đơn phía bên phải của màn hình, dễ điều hướng và trực quan hơn để sử dụng. Người dùng cũng có thể kéo và thả hình ảnh trực tiếp từ trình đơn này vào tài liệu. Nếu quý vị chọn "Theo URL", người dùng sẽ được cung cấp tùy chọn để nhập URL cụ thể cho một hình ảnh.

Các tùy chọn này sẽ tăng cường tính sinh động của tài liệu, trang trình bày và bản vẽ hơn với hình ảnh.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech