Chèn mục lục trong Google Sites

Tháng 3 04, 2019


Tóm tắt

Chèn bảng mục lục vào một trang web giúp cho việc quản lý nội dung văn bản dễ dàng, ví dụ như FAQs, tài liệu, wikis.

Có thể chèn bảng nội dung vào một trang chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản - tiêu đề và tiêu đề phụ sẽ tự động cập nhật khi nội dung được thêm vào trang. Một bảng mục lục cũng giúp sắp xếp nội dung theo cấu trúc để người đọc dễ hiểu hơn. Người xem trang web có thể nhanh chóng điều hướng qua các phần của trang bằng cách nhấp vào tiêu đề mong muốn và tự động chuyển đến mục đó trong cùng một cửa sổ.

Khi bổ sung hay chỉnh sửa nội dung và cấu trúc của trang, mục lục sẽ tự động cập nhật. Theo mặc định, mục lục sẽ thụt lề dựa trên cấu trúc phân cấp của các tiêu đề, tuy nhiên, có thể chọn thay đổi kiểu dáng mục lục và xóa thụt lề. Để xóa thụt lề, đon giản chỉ cần nhấp vào mục lục và chọn Giảm thụt lề (Flatten). Để thụt lề trở lại, chọn Tăng thụt lề (Indent).

Để thêm mục lục vào một trang, ở bên phải, nhấp vào Chèn > Mục lục.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech