Chỉnh sửa Office giúp dễ dàng làm việc với các tập tin định dạng Office trong Docs, Sheets, Slides

Tháng 5 08, 2019


Tính năng mới

Kể từ nay, người dùng có thể chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tập tin Microsoft Office bằng Google Docs, Sheets và Slides. Tính năng này mang lại lợi ích cộng tác của G Suite cho các tập tin Office lại vừa có thể tổ chức hợp lý hóa quy trình công việc bằng cách loại bỏ nhu cầu chuyển đổi các loại tập tin.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Chỉnh sửa Office giúp người dùng G Suite dễ dàng mở và soạn thảo các tập tin Microsoft Office đã được chia sẻ bởi các đối tác, nhà cung cấp hoặc các nhóm khác. Trong trường hợp một số thành viên trong tổ chức sử dụng Office trong khi những người khác sử dụng G Suite, điều này đảm bảo sự cộng tác liền mạch và loại bỏ nhu cầu xem xét hoặc chuyển đổi các loại tập tin.

Chỉnh sửa Office mang lại cho mọi người những lợi ích của các công cụ cộng tác theo thời gian thực và các tính năng thông minh của G Suite đối với các tập tin Office.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: nếu tổ chức sử dụng ứng dụng Chỉnh sửa Office trong Chrome, quản trị viên có thể gặp sự cố khi sử dụng tính năng này. Để tìm hiểu thêm về việc vô hiệu hóa ứng dụng này cho miền hoặc yêu cầu người dùng xóa nó, hãy xem tại đây.
 • Người dùng cuối:
  • Trong Google Drive, nhấp đúp vào tập tin Office, sẽ thấy một bản xem trước của tập tin.
  • Ở trên cùng, nhấp vào Mở trong Google Docs, Sheets hoặc Slides.
  • Từ đây, người dùng có thể chỉnh sửa, chia sẻ, xem lịch sử phiên bản, cộng tác trong thời gian thực với những người khác và hơn thế nữa.
  • Tất cả các thay đổi thực hiện sẽ được lưu vào tập tin Office gốc.

Thông tin bổ sung:

Các loại tập tin Office sau được hỗ trợ:

 • Tập tin Word: .doc, .docx, .dot
 • Tập tin Excel: .xls, .xlsx, .xlsm (các tập tin Excel được bật macro), .xlt
 • Tập tin Powerpoint: .ppt, .pptx, .pps, .pot

Lưu ý: nếu người dùng chỉnh sửa các tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint piên bản Office 2007 trở về trước, các tập tin sẽ được lưu sang định dạng mới khi chỉnh sửa.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/4/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu sau ngày 6/5/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech