Chia sẻ tập tin dễ dàng hơn với các tài khoản không thuộc Google trong Drive Beta

Tháng 12 25, 2018


Sắp tới đây, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, nhận xét, đề xuất chỉnh sửa và chỉnh sửa trực tiếp các tập tin Google Docs, Sheets và Slides.

Các tổ chức thường làm việc trên các tài liệu với các nhà cung cấp bên ngoài, đối tác, nhà thầu và khách hàng. Khi các đối tác này không có tài khoản Google, đó là một rào cản đáng kể cho sự hợp tác.

Google đang giới thiệu bản beta cho quy trình xác minh danh tính mã pin dễ dàng cho phép người dùng G Suite mời người dùng không phải là G Suite cộng tác trên các tập tin với tư cách là khách truy cập bằng cách sử dụng mã PIN (số nhận dạng cá nhân). Sau đây là một ví dụ về cách thức hoạt động:

Chủ sở hữu tập tin và quản trị viên có toàn quyền kiểm soát việc chia sẻ

Chủ sở hữu tập tin có thể xem tất cả các hoạt động chi tiết trên các tập tin và xem được nguồn gốc của tập tin và thu hồi quyền truy cập chia sẻ bất cứ lúc nào. Quản trị viên có thể quản lý tất cả việc chia sẻ ra bên ngoài miền và kiểm tra việc sử dụng.

Đăng ký tham gia chia sẻ mã PIN trong Drive Beta

Chia sẻ mã PIN trong Drive được ra mắt ở phiên bản beta. Quản trị viên vui lòng xem thêm chi tiết, xem xét các yêu cầu đủ điều kiện và đăng ký tham gia bản beta.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Bản beta khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech