Chia sẻ thư mục trong bộ nhớ dùng chung hiện đã được phát hành công khai

Tháng 10 09, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể chia sẻ các thư mục trong bộ nhớ dùng chung. Trước đây, tính năng này đã có ở phiên bản beta.

Bộ nhớ dùng chung trao quyền cho các nhóm và tổ chức lưu trữ, truy cập và cộng tác trên các tập tin. Với lần khởi chạy này, người dùng có thể chia sẻ một thư mục cụ thể với những người dùng khác hoặc nâng cấp quyền truy cập của thành viên để cung cấp cho người dùng quyền bổ sung trên các thư mục cụ thể trong bộ nhớ dùng chung.

Khi ra mắt, tính năng này khả dụng thông qua Drive trên web, API Drive, Drive File Stream (v.42+) và các ứng dụng Google Drive mới nhất dành cho iOS (v.4.2020.36202+) và Android (v.2.20.321 +). Tính năng này khả dụng thông qua hệ thống tập tin gốc trên ChromeOS với bản phát hành sắp tới.

Xem thông báo bản beta để biết thêm chi tiết và các ví dụ về cách có thể sử dụng tính năng này.

Một số cập nhật và lời nhắc từ bài đăng beta:

  • Vai trò người nhận xét khả dụng trong My Drive: để điều chỉnh My Drive và bộ nhớ dùng chung, vai trò ‘Người nhận xét’ hiện sẽ khả dụng cho các thư mục trong My Drive. Trước đây, chỉ có “Người xem” và “Người chỉnh sửa” khả dụng.
  • Cần có vai trò người quản lý để di chuyển các thư mục giữa các bộ nhớ dùng chung: như đã giải thích trong bài đăng trước đây, việc di chuyển các thư mục giữa các bộ nhớ dùng chung chỉ được phép đối với người dùng là người quản lý trên cả vị trí gốc cũng như vị trí đích.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/9/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/10/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech