Chỉnh sửa Google Sites mới nhanh hơn

Tháng 2 26, 2020


Tóm tắt:

Google đã thực hiện một số cải tiến cho trình đơn Cài đặt trên các trang web mới của Google. Cụ thể, Google đã hợp nhất vị trí của một số cài đặt ở một nơi, giúp người dùng chỉnh sửa trang web dễ dàng truy cập và định cấu hình các tùy chọn khác nhau cho các trang web.

Ví dụ: bây giờ người dùng có thể thêm một favicon vào trang web bằng cách đi tới Cài đặt> Hình ảnh thương hiệu. Hoặc để thêm theo dõi Google Analytics vào trang web, hãy đi tới Cài đặt> Phân tích trang web.

Google cũng cung cấp cho các biên tập viên trang web tùy chọn mới để ẩn các liên kết neo khỏi người xem trang web trên một trang web được xuất bản. Hiện tại, các liên kết neo xuất hiện theo mặc định khi người xem trang web di chuột qua các tiêu đề trên một trang. Với cài đặt mới này, trong Cài đặt > công cụ xem, người chỉnh sửa trang web giờ đây thậm chí còn kiểm soát nhiều hơn về cách trang web được xuất bản trông như thế nào. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng liên kết neo trong Trang web Google mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Người dùng cuối:

  • Trình đơn cài đặt: trình đơn cài đặt mới sẽ khả dụng theo mặc định. Trong phần “Tài nguyên” sau, người dùng sẽ tìm thấy danh sách các tính năng hiện có thể truy cập trong trình Cài đặt.
  • Liên kết neo: Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc tắt liên kết neo trong Trang web mới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/2/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/02/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Liên kết hữu ích:

Nguồn: LVtech