Chỉnh sửa hình ảnh ngay trong Docs và Sheets

Tháng 9 16, 2019


Giờ đây, người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh ngay trên Docs và Sheets như: cắt ảnh, chỉnh lại màu sắc và nhiều hơn nữa mà không cần chuyển đổi các ứng dụng.

Thật vậy, người dùng không cần chuyển sang ứng dụng khác hoặc sở hữu phần mềm bổ sung để tạo hình ảnh tăng tính thu hút và thuyết phục cho tài liệu và trang trình bày. Cắt ảnh, chỉnh sửa màu sắc và nhiều hơn nữa ngay trong Google Docs, Sheets và Slides.

Ví dụ:

  • Thêm hỗ trợ hình ảnh cho hồ sơ hoặc báo cáo.
  • Điều chỉnh hình ảnh gốc đến khi phù hợp với tài liệu và trang trình bày.

Chỉ cần thao tác như sau:

Thêm và chỉnh sửa hình ảnh

  1. Trong Google Drive, mở tài liệu hoặc trang trình bày.
  2. Nhấp vào trình đơn Chèn (Insert) -> Hình ảnh (Image).
  3. Chọn hình ảnh muốn thêm và nhấp Chọn (Select).
  4. Chọn hình ảnh muốn chỉnh sửa và nhấp Tùy chọn hình ảnh (Image options) để tùy chọn ảnh.
  5. Người dùng có thể chỉnh sửa màu sắc toàn bộ hình ảnh, hoặc chỉnh độ trong suốt, độ sáng, hay độ tương phản.

Để quay lại ảnh gốc, nhấp Đặt lại các điều chỉnh (Reset adjustments)để thiết lập lại tùy chỉnh.

Cắt hình ảnh

Nhấp vào trình đơn Định dạng (Format) -> Cắt hình ảnh (Crop image).

Nguồn: LVtech