Chỉnh sửa sự kiện Google Calendar trực tiếp từ Gmail và Docs

Tháng 6 22, 2020


Tóm tắt

Giờ đây, người dùng có thể chỉnh sửa các sự kiện Google Calendar trong bảng điều khiển truy cập nhanh trong Gmail và Docs mà không cần phải truy cập trang Google Calendar trong trình duyệt. Thậm chí, người dùng có thể sử dụng tính năng Tìm một thời điểm để xem lịch trống của người khác khi lên lịch các sự kiện.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Lịch trong bảng điều khiển bên.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/6/2020. 
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/6/2020. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech