Chỉnh sửa và mở jam trên Jamboard dễ dàng hơn

Tháng 8 12, 2019


Tính năng mới: 

Google đang thực hiện một số cập nhật cho Jamboard để dễ dàng xử lý jam trên tất cả các thiết bị. Cụ thể người dùng có thể nhận thấy:

 • Trải nghiệm chỉnh sửa được cải thiện trên các thiết bị Jamboard, bao gồm thanh công cụ và thanh khung được thiết kế lại, trình đơn truy cập nhanh mới và tác vụ mới để chọn đối tượng.
 • Cách đơn giản hơn để mở jam từ máy tính hoặc trên các thiết bị Jamboard.

Vui lòng xem phần phân tích sau đây để biết thêm chi tiết hoặc xem Trung tâm trợ giúp để biết danh sách đầy đủ các thay đổi. Người dùng cũng có thể sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách sử dụng Jamboard, bao gồm các tính năng mới được nêu trong bài đăng này.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: 

Những cập nhật này sẽ giúp tất cả người dùng dễ dàng hình dung ý tưởng và cộng tác thông qua jam. Điều này sẽ giúp mở khóa tiềm năng sáng tạo cho nhóm bằng cách tập hợp nhiều ý tưởng hơn trên một loạt các nền tảng và giúp dễ dàng hơn trong các cuộc họp sau này, trong việc đề xuất ý tưởng và trong các phiên làm việc.

Làm thế nào để sử dụng:

Thông tin bổ sung:

Sử dụng hướng dẫn này để biết thêm chi tiết và tìm hiểu cách sử dụng thanh công cụ, thanh khung và các tính năng mới khác được nêu trong bài đăng này.

Trải nghiệm chỉnh sửa được cải thiện trên các thiết bị Jamboard

 • Thanh công cụ được cập nhật trên các thiết bị Jamboard có các tùy chọn tính năng mới và được sắp xếp lại, giúp dễ dàng tìm và sử dụng các điều khiển chỉnh sửa phổ biến bao gồm hoàn tác/làm lại, màu văn bản và hơn thế nữa.
 • Các thanh khung đã được thiết kế lại. Chạm vào biểu tượng khung ở đầu Jamboard và mở rộng chế độ xem của các khung sẽ giúp dễ dàng di chuyển giữa các khung.
 • Người dùng có thể chọn nhanh một đối tượng bằng cách chạm vào bằng hai ngón tay, thay vì chạm thật lâu như trước đây. Điều này đã được thay đổi để đáp ứng với phản hồi của người dùng vì trước đây sẽ chẳng khó khăn gì kéo một đối tượng khi vô tình chạm vào.
 • Một trình đơn tràn mới sẽ giúp dễ dàng tìm thấy nhiều chức năng chỉnh sửa hơn khi có một đối tượng được chọn.

Thanh công cụ và thanh khung đã được cập nhật trên các thiết bị Jamboard

Cách đơn giản hơn để mở jam từ máy tính hoặc trên các thiết bị Jamboard

 • Bây giờ người dùng có thể sử dụng máy tính để dễ dàng mở một jam trên Jamboard bằng tên Jamboard. Đơn giản chỉ cần mở jam trên máy tính, nhấp vào “Mở trên Jamboard”, rồi tìm kiếm theo tên Jamboard. Để làm cho việc này dễ dàng hơn, Google đã thêm tên của Jamboard vào trình bảo vệ màn hình trên các thiết bị Jamboard để có thể nhanh chóng mở khi người dùng tìm thấy trong Jamboard.
 • Người dùng không còn có thể chia sẻ Jam bằng cách tạo mã chia sẻ từ máy tính. Thay vào đó, có thể chia sẻ jam bằng nút Chia sẻ G Suite và có thể mở Jams trên Jamboard bằng cách tìm kiếm theo tính năng tên Jamboard được mô tả ở trên.
 • Google đã cập nhật hướng dẫn “mở jam” trong trình đơn chính trên các thiết bị Jamboard. Các hướng dẫn mới giúp dễ dàng sử dụng các tùy chọn tìm kiếm, tìm kiếm tương tự và tùy chọn mã để mở Jam . Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách mở Jam hiện có trên Jamboard.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/8/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/8/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech