Cho phép người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng trên thiết bị Android được quản lý

Tháng 4 28, 2018


Cho đến thời điểm này, người dùng G Suite với thiết bị Android thuộc sở hữu của công ty và những người có hồ sơ công việc chỉ có thể cài đặt các ứng dụng trên điện thoại di động đã được quản trị viên đưa vào danh sách trắng. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp/tổ chức, những hạn chế đó không quan trọng, và danh sách trắng không đòi hỏi thời gian và việc thực thi. Đó là lý do tại sao, Google sẽ cho phép quản trị viên tùy chọn để cho phép người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trong Google Play Store được quản lý trên thiết bị Android thuộc sở hữu của công ty hoặc có hồ sơ công việc.

Quản trị viên có thể thêm chọn tùy chọn này trong Admin console ở phần Quản lý thiết bị > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng dành cho thiết bị Android (Device management > App Management > Manage apps for Android devices).

Nếu chọn "Cho phép tất cả ứng dụng", quản trị viên vẫn có thể đưa vào danh sách trắng các ứng dụng cụ thể. Các ứng dụng trong danh sách trắng này sẽ xuất hiện trên trang chủ Google Play được quản lý nhưng người dùng sẽ có thể tìm thấy bất kỳ ứng dụng nào bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đang triển khai đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech