Chủ đề tối hiện khả dụng đối với Docs, Sheets và Slides trên Android

Tháng 7 16, 2020


Tóm tắt:

Google đã cải tiến Google Docs, Sheets và Slides trên Android với hỗ trợ Chủ đề Tối. Chủ đề tối sẽ điều chỉnh thông minh giao diện sản phẩm và nội dung do người dùng tạo nhằm mục đích giúp người dùng sử dụng nhiều hơn trong môi trường ánh sáng yếu và tiết kiệm pin.

Cài đặt cho Docs, Sheets và Slides sẽ tự động điều chỉnh khi hệ thống Android được cài đặt để sử dụng Chủ đề tối. Người dùng cũng có thể bật hoặc tắt chế độ tối đối với Docs, Sheets hoặc Slides một cách độc lập. Khi đó, mỗi ứng dụng sẽ luôn ở trong chủ đề được chọn bất kể cài đặt hệ thống Android.

Tài liệu, trang tính và trang trình bày được cài đặt Chủ đề tối

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động tôn trọng cài đặt hệ thống Android. Chủ đề tối cũng có thể được bật trong các ứng dụng Docs, Sheets và Slides riêng lẻ bằng cách cài đặt tại Trình đơn > Cài đặt > Chủ đề > Tối trong từng ứng dụng. Khi sử dụng chủ đề Tối, người dùng có thể xem trước tài liệu hoặc trang tính hiện tại bằng cách sử dụng Khác > Xem chủ đề sáng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Chủ đề tối trong Google Docs, Sheets & Slides

Chọn chủ đề

Xem chủ đề sáng

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/7/2020

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech