Chủ đề tối hiện khả dụng với Docs, Sheets và Slides trên thiết bị iOS

Tháng 10 16, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Chủ đề tối với Docs, Sheets, và Slides trên thiết bị iOS. Chủ đề tối đã khả dụng đối với người dùng Android.

Chủ đề tối trong Google Docs, Sheets và Slides trên thiết bị iOS

Người dùng cũng có thể xem trước tài liệu trông như thế nào trong chủ đề sáng đối với các cộng tác viên và người xem bằng cách chọn trình đơn ba chấm “Thêm” và chuyển đổi tùy chọn “xem trong chủ đề sáng”.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu thực hiện hành động nào.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động tôn trọng cài đặt hệ thống iOS. Có thể bật hoặc tắt chủ đề tối trong từng ứng dụng Docs, Sheets và Slides bằng cách chọn Trình đơn > Cài đặt > Chủ đề. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Chủ đề tối trong Google Docs, Sheets, và Slides trên iOS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng với phiên bản mới nhất của Google Docs, Sheets và Slides trong App Store.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite và người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech