Chuyển đổi việc sử dụng Hangouts Meet cho các cuộc gọi video trong tổ chức

Tháng 4 12, 2019


Những tính năng mới:

Là một phần của quá trình chuyển đổi từ Hangouts cũ sang Hangouts Meet mà Google đã thông báo năm ngoái, quản trị viên G Suite giờ đây có thể tắt cuộc gọi video Hangouts cổ điển cho tổ chức. Điều này có nghĩa là tất cả các cuộc gọi video trong tổ chức sẽ sử dụng Meet và mọi cuộc gọi video Hangouts cổ điển được lưu trong Google Calendar sẽ bị xóa.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Việc bật cài đặt này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang Hangouts Meet.

Nếu không thực hiện hành động nào, việc chuyển đổi trên Calendar có thể tiếp tục chạy và Google sẽ tự động chuyển đổi việc chỉ sử dụng Meet trong các tổ chức theo lịch được đề xuất.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có thể tắt cuộc gọi video Hangouts cổ điển trong Admin console bằng cách:
   • Điều hướng đến Ứng dụng > G Suite > Google Hangouts
   • Nhấp Cài đặt chung
   • Ngay phần Hangouts Meet, đánh dấu hộp kiểm Tất cả cuộc họp đều sử dụng Meet

 • Lưu

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động nào. Nếu quản trị viên bật cài đặt này, người dùng sẽ không thể tham gia các cuộc gọi video Hangout cổ điển. Xin lưu ý, nếu muốn thêm cuộc gọi video Hangouts Meet để thay thế các cuộc gọi video Hangouts cổ điển đã bị xóa, người dùng phải thêm lại vào sự kiện Lịch.

  Thông tin bổ sung:

  Khi tùy chọn này được bật:

  • Tất cả các cuộc gọi video được lên lịch trong Calendar sẽ sử dụng Meet. Điều này không ảnh hưởng đến các sự kiện được lên lịch bởi người dùng bên ngoài tổ chức.
  • Bất kỳ URL cuộc gọi video Hangouts cổ điển được lên lịch trong Calendar sẽ bị ẩn.
  • Các cuộc gọi video Hangouts cổ điển được lên lịch trong tổ chức sẽ không tham gia được nữa và người dùng sẽ thấy hiển thị thông báo lỗi. Các cuộc gọi video Hangouts cổ điển được lên lịch bởi người dùng bên ngoài tổ chức vẫn có thể tham gia bình thường.
  • Người dùng có thể sử dụng tên cuộc họp tùy chỉnh để bắt đầu cuộc gọi Meet. Đơn giản chỉ cần đồng ý về tên cuộc họp với tất cả những người tham gia cuộc họp và nhập tên vào trường “Sử dụng mã cuộc họp”. Lưu ý rằng tất cả người tham gia phải ở trong cùng một tên miền để sử dụng tên.

  Lưu ý, thay đổi này không ảnh hưởng đến cuộc gọi video từ Hangouts Chat hoặc Hangouts Chat cổ điển. Việc này sẽ tiếp tục thao tác như trước đây. Ngoài ra, thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các tên miền không bật Meet.

  Quản trị viên chỉ nên kích hoạt tùy chọn này nếu tổ chức chủ yếu tham gia Cuộc họp với giới hạn không có cuộc gọi video Hangout cổ điển được lên lịch trong Calendar. Quản trị viên có thể kiểm tra số liệu thống kê sử dụng cho các sự kiện được lên lịch bằng cách gọi video Hangouts cổ điển bằng cách sử dụng nhật ký kiểm tra Hangouts Meet. Để làm điều này, hãy truy vấn số lượng cuộc gọi có chứa “Id sự kiện” với “Loại API” như Hangout cổ điển.

  Chi tiết ra mắt

  Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng trong Admin console.

  Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

  Bật / tắt theo mặc định:

  Cài đặt này sẽ được TẮT theo mặc định đối với khách hàng hiện tại và được BẬT theo mặc định đối với khách hàng mới.

  Nguồn: LVtech