Công cụ chất lượng Meet mới hỗ trợ cho việc tham gia không thành công

Tháng 6 07, 2021


Tính năng mới:

Với Meet Quality Tool, quản trị viên hiện có thể xem và khắc phục sự cố đối với những trường hợp người dùng không thể tham gia cuộc gọi Meet. Quản trị viên sẽ nhận thấy một biểu tượng mới trong dòng thời gian cho biết nỗ lực tham gia không thành công - để xem thêm thông tin, chỉ cần di chuột qua biểu tượng.

Cụ thể, quản trị viên sẽ thấy các lần kết nối không thành công khi người dùng cố gắng:

  • Tham gia cuộc gọi đã đạt giới hạn người tham gia tối đa,

  • Tham gia lại cuộc gọi sau khi đã bị xóa trước đó hoặc tài khoản tự động bị từ chối,

  • Tham gia cuộc gọi nhưng đã bị từ chối tham gia bởi người tham gia đã hiện hữu trong cuộc gọi,

  • Tham gia cuộc gọi nhưng yêu cầu tham gia đã hết thời gian chờ vì không có ai trong cuộc gọi trả lời,

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Công cụ này cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào thông tin cuộc họp trong miền. Với thông tin đó, quản trị viên có thể hiểu rõ hơn điều gì đã xảy ra trong cuộc họp và điều gì có thể đã gây ra các vấn đề về chất lượng, giảm đáng kể thời gian khắc phục sự cố.

Trước đây, Meet Quality Tool chỉ hiển thị thông tin về các điểm cuối trong cuộc gọi và tham gia. Với hỗ trợ bổ sung này, quản trị viên có thể nhanh chóng hỗ trợ người dùng về các vấn đề kết nối mà không cần liên hệ với Google để được hỗ trợ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech