Công cụ đồng bộ hóa và di chuyển dữ liệu G Suite kết thúc hỗ trợ Windows XP và Server 2003

Tháng 12 01, 2018


Vào 31/12/2018 Google sẽ ngừng hỗ trợ Windows XP và Server 2003 trong các công cụ đồng bộ hóa và di chuyển dữ liệu G Suite dựa trên Windows như sau:

Các nền tảng Windows XP và Server 2003 sẽ không được hỗ trợ bởi Microsoft. Nếu đã được cài đặt, các công cụ G Suite sẽ tiếp tục hoạt động trên các nền tảng này, nhưng sẽ không được kiểm tra và duy trì và sẽ không nhận được bản cập nhật bảo mật nào nữa. Nếu người dùng vẫn đang sử dụng một trong những nền tảng không được hỗ trợ này, Google khuyên quý vị nên chuyển sang phiên bản Windows mới hơn.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 31/12/2018.

Nguồn: LVtech