Công cụ truy vấn mới trong Trung tâm bảo mật của G Suite (EAP)

Tháng 7 31, 2018


Google sẽ ra mắt Chương trình thử nghiệm sớm (EAP) cho một "công cụ truy vấn" mới trong trung tâm bảo mật của G Suite. Điều này sẽ giúp quản trị viên G Suite và các nhà phân tích bảo mật phân loại và khắc phục các mối đe dọa đến việc bảo mật trong tổ chức. Công cụ này xây dựng trên các khả năng hiện hữu trong trung tâm bảo mật để giúp quản trị viên:

  • Xác định các vấn đề bảo mật trong miền bằng cách sử dụng khả năng tìm kiếm nâng cao.
  • Phân loại các mối đe dọa nhắm mục tiêu vào người dùng, thiết bị hoặc dữ liệu.
  • Thực hiện hành động hàng loạt để hạn chế việc lây lan và tác động của các mối đe dọa.

Một hệ thống mới trong trung tâm bảo mật của G Suite

Quản trị viên CNTT và các nhà phân tích hoạt động điện toán đám mây tìm kiếm các công cụ, khả năng hiển thị và thông tin chi tiết hỗ trợ để ngăn chặn các mối đe dọa hoặc thiếu sót trong thao tác nhằm phòng ngừa các thao tác này có khả năng trở thành sự cố bảo mật. Đây là lý do Google giới thiệu trung tâm bảo mật cho G Suite vào đầu năm nay. Trung tâm bảo mật tập hợp các phân tích bảo mật, thông tin chi tiết có khả năng thao tác và các đề xuất thực tiễn tốt nhất từ Google để giúp bảo vệ doanh nghiệp/tổ chức, dữ liệu và người dùng.

Công cụ truy vấn bổ sung cho trung tâm bảo mật với truy vấn mạnh mẽ sự cố và khả năng khắc phục được tích hợp. Sử dụng quản trị viên có thể:

  1. Sử dụng truy vấn toàn diện - Tiến hành tìm kiếm trên diện rộng toàn tổ chức thông qua nhiều nguồn dữ liệu, chẳng hạn như Gmail, Google Drive và nhật ký thiết bị.
  2. Xóa email độc hại - Xác định và xóa email độc hại khỏi hộp thư đến của người dùng.
  3. Theo dõi chia sẻ tập tin - Kiểm tra tập tin Drive đang được chia sẻ ra bên ngoài và thực hiện hành động để ngăn chặn khả năng bị lạm dụng.
  4. Xác định mối tương quan - Xoay vòng các tìm kiếm để kết nối kết quả.
  5. Thực hiện phân tích thiết bị - Tạm ngưng tài khoản hoặc xóa thiết bị bị xâm phạm hoặc chạy phiên bản hệ điều hành bị lỗi.
  6. Kiểm tra tập tin Drive - Thực thi thay đổi truy cập trên toàn miền và cài đặt IRM trên tập tin Drive.

Chương trình thử nghiệm sớm cho công cụ truy vấn hiện đã khả dụng

trước đây, Google đã tung ra công cụ truy vấn với một nhóm nhỏ người dùng thử nghiệm và khách hàng. Giờ đây, Google đang mở rộng khả năng này cho nhiều khách hàng hơn thông qua công cụ truy vấn thuộc EAP. EAP hiện khả dụng cho các miền G Suite Enterprise và G Suite Enterprise for Education. Quản trị viên G Suite có thể đăng ký với tên miền chính thay mặt cho doanh nghiệp/tổ chức. Hãy đăng ký tham gia EAP để trải nghiệm!

Nguồn: LVtech