Công cụ tự động chuyển đổi Google Sites dành cho người dùng cuối

Tháng 7 02, 2018


Công cụ di chuyển tự động chuyển Google Sites từ Sites cổ điển sang Sites mới sẽ bắt đầu triển khai cho người dùng cuối vào ngày 19/06/208. Công cụ hỗ trợ việc di chuyển trang web được tạo trong Sites cổ điển sang Sites mới nhanh và dễ dàng hơn.

Công cụ này tự động tạo bản nháp của trang web cổ điển trong Trang web mới. Trang dự thảo mới này sẽ có giao diện được cập nhật của các Trang web mới và chứa nội dung từ trang web cổ điển. Khi trang web mới sẵn sàng phát hành, trang web có thể được xuất bản lên URL của trang web cổ điển (để thay thế trang web gốc và tự động chuyển hướng người xem) hoặc được xuất bản lên URL mới.

Để biết chi tiết đầy đủ về công cụ và cách hoạt động của công cụ, vui lòng xem thông báo về Bản xem trước của quản trị viên đối với công cụ chuyển đổi Google Sites tự động.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech