Cộng tác trong công việc với G Suite

Tháng 1 29, 2019


Làm thế nào để đảm bảo các khâu từ ý tưởng thiết kế cho đến khâu thành phẩm được liền mạch và không bị gián đoạn bởi các yếu tố khách quan? Với đội ngũ làm việc cùng nhau và với các công cụ sáng tạo đáp ứng được nhu cầu công việc trong bộ lõi ứng dụng G Suite: chia sẻ hình ảnh qua Hangouts, trình bày ý tưởng với Google Slides, lên lịch sản xuất và ra mắt sản phẩm với Google Calendar...

Hãy trải nghiệm với G Suite để có thể xóa bỏ mọi rào cản giúp người dùng có thể làm việc cùng nhau và tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Trong trường hợp quý vị cần tư vấn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ với LVtech, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ 24/7!

Nguồn: LVtech