Cuộc họp từ ứng dụng bên thứ ba đã khả dụng trong Google Calendar

Tháng 9 22, 2018


Google đang thêm hỗ trợ cho các công cụ hội nghị của bên thứ ba trong Google Calendar với các tiện ích bổ sung. Các tiện ích bổ sung này cho phép người dùng tạo, xem và tham gia hội nghị video của bên thứ ba trực tiếp từ sự kiện Lịch mà không yêu cầu cài đặt hoặc tải xuống Chrome.

Người dùng chỉ cần nhấp vào liên kết trong lời mời tham gia trên web hoặc trên thiết bị di động.

Hiện Google đang hợp tác với bốn đối tác phát triển các tiện ích bổ sung đã khả dụng trong G Suite Marketplace và trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác:

  • Cisco (Webex integration)
  • Citrix (GoToMeeting integration)
  • Dialpad (UberConference integration)
  • Vonage (Vonage integration)

Quản trị viên có thể cài đặt các tiện ích bổ sung này cho toàn bộ miền hoặc các đơn vị tổ chức được chọn. Người dùng cuối cũng có thể cài đặt trực tiếp các tiện ích bổ sung này.

Sau khi cài đặt, người dùng có thể sử dụng tiện ích bổ sung để thêm chi tiết cuộc họp của ứng dụng bên thứ ba vào các sự kiện Lịch được tạo. Những khách khác trong những sự kiện này sẽ có thể thấy các cuộc họp của bên thứ ba và tham gia cuộc họp ngay cả khi không cài đặt các tiện ích bổ sung.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech