Currents, ứng dụng G Suite mới nhất

Tháng 5 06, 2019


Tính năng mới:

Ra mắt phiên bản beta đầu tiên, Currents là một ứng dụng G Suite cho phép mọi người thảo luận và tương tác trong toàn tổ chức, giúp mọi người luôn nắm bắt thông tin và tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo có cơ hội kết nối với nhân viên.

Currents đang thay thế Google+ của G Suite và có giao diện và bộ tính năng mới. Tất cả các nội dung Google+ hiện hữu của tổ chức sẽ tự động chuyển sang Currents một khi đã đăng ký bản beta.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng?

Trao đổi ý tưởng ở quy mô:

Currents giúp dễ dàng có các cuộc thảo luận với việc tạo điều kiện để các lãnh đạo và nhân viên trao đổi ý tưởng trong toàn tổ chức và thu thập phản hồi có giá trị, nhận dữ liệu được nhập từ những người khác - mà không làm đầy hộp thư đến.

 • Currents có tính năng sắp xếp hợp lý hóa trong việc soạn nội dung - người dùng có thể dễ dàng gắn thẻ bài đăng và đính kèm tập tin hoặc hình ảnh có liên quan.
 • Một khi người dùng đăng bài, những người khác có thể nhận xét, đưa ra phản hồi và đặt câu hỏi ở cùng một nơi.
 • Người dùng cá nhân cũng có thể theo dõi phân tích đối với các bài đăng.

Currents cũng cung cấp cho các nhà lãnh đạo phương thức tham gia trực tiếp với nhân viên, cho phép lãnh đạo nắm bắt tổ chức và thông hiểu những sự kiện đang diễn ra.

 • Bài viết từ lãnh đạo có thể được ưu tiên ngay trên trang chủ, cải thiện khả năng hiển thị trên toàn tổ chức để thúc đẩy sự liên kết.

Kết nối mọi người với nội dung:

Currents kết nối nhân viên với nội dung hữu ích và kịp thời được cá nhân hóa theo vai trò và sở thích. Cho phép nhân viên truy cập vào nội dung có liên quan giúp kết nối với tổ chức và tạo ra nhiều cơ hội học tập hơn:

 • Nội dung vẫn còn trên Currents theo thời gian, vì vậy người dùng có thể xem lại và tham gia sau này.
 • Thẻ và luồng giúp dễ dàng tìm và khám phá nội dung quan tâm.
 • Nội dung trong luồng được sắp xếp theo mức độ phù hợp để có thể ưu tiên cho những gì quan trọng nhất đối với cá nhân hoặc người dùng có thể chọn sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Quản lý dễ dàng:

Quản trị viên có thể định hình cuộc thảo luận trong tổ chức bằng cách tạo các luồng tùy chỉnh để quảng bá nội dung cụ thể đến một nhóm nhân viên được nhắm mục tiêu hoặc toàn bộ công ty. Ngoài ra, quản trị viên có thể đo mức độ tương tác trên nền tảng bằng các số liệu để theo dõi việc sử dụng và hiểu nội dung nào đang được tạo ra trong toàn tổ chức.

 • Quản trị viên có thể ủy thác trách nhiệm quản lý nội dung cho một vai trò mới gọi là Quản trị viên nội dung.
 • Những quản trị viên nội dung có thể dễ dàng tạo luồng tùy chỉnh, quản lý thẻ, xác định người quản lý, kiểm duyệt nội dung và theo dõi việc sử dụng và tương tác với số liệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: để yêu cầu quyền truy cập vào chương trình beta cho tổ chức, vui lòng gửi email cho CurrentsBeta@google.com.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech