Đảm bảo các phòng họp trong Hangouts Meet luôn sẵn sàng cho cuộc họp

Tháng 7 07, 2018


Google đã bật các tính năng mới trong Hangouts Meet để đảm bảo người dùng luôn tìm thấy phòng họp được định cấu hình chính xác và sẵn sàng cho các cuộc họp sắp tới. Quản trị viên có thể đặt micrô, loa và máy ảnh theo nhu cầu để sử dụng cho tất cả các phòng họp.

Trong tương lai, nếu chỉ sử dụng thiết bị ngoại vi đủ tiêu chuẩn, thiết bị Hangouts Meet sẽ tự động đặt lại về cấu hình được đề xuất cho micrô, loa và máy ảnh giữa các lần sử dụng. Nếu đang sử dụng các thiết bị ngoại vi hoặc cấu hình tùy chỉnh khác, cấu hình mặc định luân phiên cũng có thể được cài đặt trong Admin console.

Để thực hiện việc này, hãy vào Admin console, điều hướng đến phần Quản lý thiết bị > Thiết bị phần cứng dành cho phòng họp của Google (Device management > Google Meeting room hardware) và sau đó tìm đơn vị cụ thể có thiết bị ngoại vi mặc định muốn thay đổi. Nhấp vào đơn vị đó, mở phần tình trạng thiết bị và nhấp vào thiết bị mong muốn.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech