Đảm bảo người dùng có thể truy cập Google Contacts

Tháng 8 25, 2018


Để tạo trải nghiệm Google Contacts nhất quán, hợp lý hơn, Google sẽ xóa các tính năng liên hệ được nhúng trong Gmail, cho phép người dùng truy cập vào danh sách liên hệ của họ từ góc trên cùng bên trái của giao diện người dùng. Tính năng này không xuất hiện trong phiên bản Gmail mới được tung ra gần đây và tính năng này sẽ sớm bị xóa khỏi giao diện người dùng cũ.

Google sẽ xóa tính năng liên hệ được nhúng trong Gmail.

Từ nay trở đi, người dùng G Suite có thể truy cập Danh sách liên hệ qua trình duyệt web tại contacts.google.com hoặc trình khởi chạy ứng dụng. Thao tác này sẽ hướng người dùng đến Danh sách liên hệ mới (còn gọi lại Xem trước danh bạ) hoặc Trình quản lý danh sách liên hệ cổ điển, tùy thuộc vào tính năng nào được bật cho miền.

Người dùng có thể truy cập Danh bạ tại contacts.google.com hoặc thông qua trình khởi chạy ứng dụng

Rất tiếc, nhiều khách hàng không biết rằng trước đây đã bị vô hiệu hóa quyền truy cập vào Trình quản lý danh sách liên hệ cổ điển, vì người dùng vẫn có thể truy cập tính năng liên hệ được nhúng trong giao diện người dùng Gmail cũ (vì không bị kiểm soát bởi việc chuyển đổi bật / tắt Danh bạ). Để phản hồi từ những khách hàng này và để người dùng của những miền có thể tiếp tục truy cập danh sách liên hệ của họ, Google hiện đã bật quyền truy cập vào Trình quản lý danh sách liên hệ cổ điển cho tất cả các miền G Suite.

Lưu ý rằng thay đổi này không ảnh hưởng đến các miền đã bật Xem trước danh bạ; người dùng trong các miền này sẽ tiếp tục thấy Giao diện người dùng xem trước Danh bạ khi điều hướng đến contacts.google.com hoặc chọn Danh bạ từ trình khởi chạy ứng dụng.

Kể từ khi khởi chạy Xem trước danh bạ trong năm 2016, Google đã thực hiện các cải tiến ổn định cho sản phẩm. Google đang tiếp tục nghiên cứu tính năng tương đương với Trình quản lý danh sách liên hệ cổ điển, với tính năng ủy quyền được lên kế hoạch cho cuối năm nay. Google khuyến khích tất cả khách hàng G Suite nên chuyển người dùng sang chế độ xem trước Danh bạ vì bản xem trước này đáp ứng nhu cầu người dùng.

Nếu bản xem trước Danh bạ chưa đáp ứng nhu cầu và được yêu cầu tắt quyền truy cập Trình quản lý danh sách liên hệ cổ điển, vui lòng điền vào biểu mẫu này và Google sẽ nỗ lực đáp ứng nhu cầu này. Xin lưu ý rằng điều này có nghĩa là người dùng sẽ mất quyền truy cập vào Danh sách liên hệ thông qua trình duyệt.

Nguồn: LVtech