Đánh dấu ngoại tuyến trong Drive các tập tin PDF, hình ảnh và Microsoft Office (khởi chạy bản beta)

Tháng 6 26, 2019


Tính năng mới:

Người dùng đã có thể dùng các tập tin Google Docs, Sheets và Slides ở chế độ ngoại tuyến. Giờ đây, là một phần của bản beta mới, người dùng cũng có thể đánh dấu các tập tin PDF, hình ảnh, Microsoft Office và các tập tin khác không thuộc Google để truy cập ngoại tuyến khi sử dụng Google Drive trên Chrome.

Để tìm hiểu thêm về bản beta và cách đăng ký, vui lòng xem tại đây.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp trải nghiệm hoàn hảo chế độ ngoại tuyến đối với Google Drive. Giờ đây, người dùng có thể truy cập các tập tin quan trọng không thuộc Google trong cài đặt ngoại tuyến, như khi đang đi du lịch hoặc khi không có kết nối internet.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

Người dùng cuối:

  • Đầu tiên, bật ngoại tuyến từ trong cài đặt Drive hoặc Docs.
  • Tiếp theo, đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản được liên kết với Google Group được liệt kê trong danh sách trắng và truy cập Drive File Stream.
  • Để đánh dấu các tập tin không thuộc Google là khả dụng ngoại tuyến, nhấp chuột phải vào một tập tin và chọn “khả dụng khi ngoại tuyến”. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng chế độ xem trước khi ngoại tuyến.

Thông tin bổ sung

Lưu ý rằng mặc dù tính năng này hiện không được hỗ trợ trong ChromeOS, nhưng Google  đang cố gắng manghỗ trợ khả năng ngoại tuyến này đối với ChromeOS trong tương lai.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhấp chuột phải và mở bất kỳ tập tin không thuộc Google bằng các ứng dụng gốc. Bằng cách đó, người dùng có thể sử dụng một tập tin Office ở dạng khả dụng ngoại tuyến, và trong khi ngoại tuyến, người dùng có thể mở tập tin đó bằng ứng dụng Microsoft Office.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Khi được chấp nhận sử dụng bản beta, tính năng này được BẬT theo mặc định khi:
    • Ngoại tuyến được kích hoạt cho tên miền.
    • Người dùng đã cài đặt Drive File Stream và chế độ ngoại tuyến được bật trong cài đặt Google Drive hoặc Google Docs.

Nguồn: LVtech