Đặt các quy tắc tự động cho thiết bị di động để dữ liệu bảo toàn

Tháng 2 28, 2018


Bảo vệ dữ liệu là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp/tổ chức và quy trình này trong đã được tạo điều kiện dễ dàng thao tác hơn trong Admin console, dù cho nhân viên sử dụng bất cứ thiết bị nào. Điều này đặc biệt đúng nếu nhiều người trong tổ chức sử dụng thiết bị di động trong công việc. Hôm nay, Google giới thiệu các quy tắc mới cho Quản lý Thiết bị di động - cung cấp khả năng quản lý chủ động các thiết bị di động tốt hơn.

Quản trị viên G Suite giờ đây có thể định nghĩa, kích hoạt các quy tắc tùy chỉnh sự kiện trên thiết bị và có các hành động liên quan. Khi một sự kiện cụ thể xảy ra trong quy tắc được quy định trên thiết bị với giấy phép G Suite Enterprise, hành động tương ứng đã đặt sẽ tự động thực hiện bởi Quản lý Thiết bị di động.

MDM_Conditionscard.png

MDM_BlockAccount.png

Một số các quy tắc dựa trên sự kiện/hành động có thể cài đặt bao gồm:

  • Chấp thuận chọn thiết bị di động tại thời điểm đăng ký thiết bị.
  • Chặn quyền truy cập vào dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức nếu người dùng cài đặt một ứng dụng cụ thể.
  • Chặn quyền truy cập vào Tài khoản/xóa thiết bị nếu người dùng mở khóa màn hình không thành công trên năm lần.
  • Chặn quyền truy cập vào Tài khoản/xóa thiết bị nếu có hoạt động đáng ngờ được tìm thấy trên thiết bị.

Nếu đang tìm kiếm quy tắc cho thiết bị không được đề cập trong mẫu hiện hữu, quản trị viên có thể tùy chỉnh quy tắc riêng. Trước đây, quản trị viên cần phải tạo một tập lệnh tùy chỉnh và sử dụng các API của Google để tự động hóa bất kỳ hành động nào của thiết bị di động, điều này gây mất thời gian và công sức của quản trị viên rất nhiều.

MDM_GetStartedWithRules.png

Mục tiêu của Google với lần cải tiến này là tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thường được thực hiện bởi quản trị viên trên di động trong khi vẫn bảo toàn được dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech