Đặt trạng thái "Vắng mặt" cho Google Chat trong Gmail

Tháng 11 07, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể tự đặt trạng thái là "Vắng mặt" trong Chat trong Gmail.

Khi đặt trạng thái thành vắng mặt, người dùng sẽ hiển thị là ngoại tuyến với những người khác, ngay cả khi đang hoạt động, tính năng này giúp người dùng chỉ tập trung vào công việc mà không bị gián đoạn.

Trình đơn hiện diện mới trong Gmail

Đặt trạng thái “Vắng mặt” trên ứng dụng Gmail dành cho thiết bị di động

Đối với các miền vẫn sử dụng tính năng trò chuyện trong Hangouts cổ điển, việc tắt cài đặt “Hiển thị thời điểm hoạt động lần cuối” giờ đây sẽ hiển thị là “Vắng mặt” trong Chat.

Tính năng này sẽ được triển khai cho Gmail trên web và ứng dụng Gmail dành cho iOS, sẽ sớm triển khai cho ứng dụng Gmail trên Android trong tương lại gần.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị tắt theo mặc định. Để đặt trạng thái vắng mặt, hãy chọn tùy chọn đó trong trình đơn hiện diện trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/09/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Essentials.

Nguồn: LVtech