Dễ dàng cập nhật dữ liệu Salesforce trong Sheets

Tháng 2 22, 2019


Những thay đổi mới:

Giờ đây, người dùng đã có tùy chọn để làm mới dữ liệu Salesforce được điền trong Sheets bằng trình kết nối dữ liệu Salesforce. Có thể làm mới dữ liệu này theo cách thủ công hoặc lên lịch.

Hiện tại, trình kết nối dữ liệu Salesforce cho Sheets lấy dữ liệu từ các báo cáo hoặc nhập khi thanh bên được mở hoặc đã được định cấu hình. Để có được dữ liệu cập nhật, người dùng sẽ cần trải qua các bước cấu hình tương tự ở thanh bên.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Nếu sử dụng Salesforce để theo dõi các cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng chính, người dùng có thể đảm bảo dữ liệu này luôn luôn được cập nhật bằng cách lên lịch cập nhật thay vì nhập lại dữ liệu của Salesforce.

Nếu sử dụng tiện ích bổ sung để nhập chi tiết tài khoản từ Salesforce vào Sheets, bộ phận bán hàng có thể lên lịch dữ liệu này để làm mới hàng ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày để luôn cập nhật dữ liệu hiện tại.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

Người dùng cuối: cách làm mới dữ liệu Salesforce trong Sheet:

  1. Mở trình kết nối dữ liệu từ tiện ích bổ sung Salesforce và chọn Làm mới (Refresh).
  2. Chọn Làm mới thủ công để làm mới dữ liệu hiện tại trên trang tính hoặc Tự động làm mới để lên lịch làm mới mỗi sau 4, 8 hoặc 24 giờ.
  3. Xem lại các lựa chọn và chọn Tạo.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech