Dễ dàng sao chép các yêu cầu lưu giữ Gmail vào Hangouts Chat trong Google Vault

Tháng 2 28, 2019


Những thay đổi mới:

Như đã thông báo trước đây, bắt đầu vào ngày 16/4/2019, các quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ của Thư sẽ ngừng bảo vệ tin nhắn trong Hangouts cổ điển. Thay vào đó, các quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Chat sẽ bảo vệ các tin nhắn trò chuyện trong cả Hangouts cổ điển và Chat. Để tiếp tục lưu giữ tin nhắn trong Hangouts cổ điển, trước ngày 16/4/2019, quản trị viên phải sao chép email lưu giữ hiện hữu (áp dụng cho tin nhắn trong Hangouts cổ điển) vào Hangouts Chat trong Google Vault. Hôm nay, Google đã giới thiệu một tính năng mới trong Vault để giúp sao chép yêu cầu lưu giữ email sang Hangouts Chat chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Ảnh hưởng: Chỉ quản trị viên Vault.

Vì sao sử dụng: Tính năng này giúp quản trị viên đảm bảo tất cả các tin nhắn trong Hangouts cổ điển và Hangouts Chat được duy trì bởi các chính sách Vault giống như các tin nhắn Hangouts cổ điển ngày nay.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: Trong Vault,

  • Từ danh sách Vault matters, nhấp vào bất kỳ matters nào có thể chứa Gmail. Khi xem danh sách các yêu cầu lưu giữ trong matters này, quản trị viên có thể chọn nhiều lần giữ Thư cùng một lúc.
  • Chọn (các) bản lưu giữ Thư và nhấp vào Sao chép mọi yêu cầu lưu giữ dữ liệu vào Hangouts Chat.

Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết ra mắt

Lưu ý rằng Hangouts Chat không hỗ trợ các yêu cầu lưu giữ dữ liệu dựa trên phạm vi ngày hoặc cụm từ tìm kiếm, vì vậy các yêu cầu lưu giữ này sẽ không được sao chép. Quản trị viên cũng có thể chọn gia hạn các yêu cầu lưu giữ này để bao gồm các cuộc hội thoại liên quan đến những người giám sát.

Ngoài ra, nếu số lượng yêu cầu lưu giữ lớn, quản trị viên cũng có thể sử dụng API Vault để sao chép hàng loạt.

Liên kết hữu ích

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech