Dễ dàng thêm các nút để cải thiện liên kết trong Google Sites mới

Tháng 9 07, 2018


Goolge giúp người dùng dễ dàng thêm các nút vào Google Sites mới. Đây là những đồ họa có thể nhấp liên kết đến nội dung khác trong trang web hoặc tại một URL bên ngoài. Người dùng thường xuyên nhấp vào các nút thường xuyên hơn là nhấp vào các liên kết nội tuyến, vì vậy các nút thường đưa người dùng đến các nội dung quan trọng. Ví dụ: người dùng có thể thêm nút "Liên hệ với chúng tôi" để khuyến khích khách hàng liên lạc.


Thêm nút “Liên hệ” một cách đơn giản

Các nút sẽ tự động khớp với bảng màu và chủ đề của trang web và có thể được thay đổi kích thước dễ dàng thông qua giao diện. Điều này sẽ hỗ trợ:

  • Làm cho trang web dễ dàng điều hướng hơn
  • Tăng khả năng hiển thị của các liên kết quan trọng
  • Giữ cho trang web trông ổn định và hấp dẫn

Giờ đây, người dùng có thể thêm các nút chỉ với một vài cú nhấp chuột, hy vọng người dùng có thể dễ dàng tạo các trang web trực quan sinh động hướng khách hàng đến nội dung có liên quan.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech