Dễ dàng thêm chân trang trên toàn trang web trong Google Sites mới

Tháng 2 28, 2018


Nhiều trang web, đặc biệt là các trang web được tạo ra cho các mục đích kinh doanh, yêu cầu một tiêu đề nhất quán trên tất cả các trang. Những chân trang thường chứa thông tin quan trọng, như thông tin liên lạc của tổ chức, chính sách bảo mật và hơn thế nữa. Với lần ra mắt này, Google tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc tạo và quản lý các chân trang trên toàn trang web ở một nơi duy nhất trong Google Sites mới.

Để thêm chân trang, chỉ cần cuộn xuống phần dưới cùng của trang và nhấp vào "Thêm chân trang" (“Add footer”). Chân trang này cũng sẽ xuất hiện trên tất cả các trang trên trang web. Để ẩn phần chân trên một trang, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt ở góc dưới cùng bên trái của hộp văn bản. Nếu muốn tạo chân trang tùy chỉnh cho trang đó, người dùng có thể tạo một mục mới (không sử dụng tính năng "Thêm chân trang") ở cuối trang.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong hai tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech