Dễ dàng thêm và quản lý các trích dẫn trong Google Docs

Tháng 10 13, 2020


Tóm tắt:

Google sẽ ra mắt một tính năng mới để giúp người dùng thêm, quản lý và định dạng các trích dẫn học thuật trong Google Docs. Điều này sẽ giúp việc viết bài báo học thuật dễ dàng hơn vì người dùng sẽ không phải sử dụng các tiện ích bổ sung hoặc sao chép trích dẫn từ các công cụ khác.

Sử dụng tính năng này, người dùng có thể dễ dàng chèn các trích dẫn trong văn bản và tạo thư mục theo kiểu MLA, APA hoặc Chicago (tác giả-ngày xuất bản). Các loại nguồn được hỗ trợ bao gồm sách, phần sách, trang web, bài báo và bài báo trên báo.

Công cụ trích dẫn trong Google Docs

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
 • Người dùng cuối: tìm và sử dụng công cụ trích dẫn trong menu Công cụ. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Trích dẫn trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần

  Tóm tắt:

  Google sẽ ra mắt một tính năng mới để giúp người dùng thêm, quản lý và định dạng các trích dẫn học thuật trong Google Docs. Điều này sẽ giúp việc viết bài báo học thuật dễ dàng hơn vì người dùng sẽ không phải sử dụng các tiện ích bổ sung hoặc sao chép trích dẫn từ các công cụ khác.

  Sử dụng tính năng này, người dùng có thể dễ dàng chèn các trích dẫn trong văn bản và tạo thư mục theo kiểu MLA, APA hoặc Chicago (tác giả-ngày xuất bản). Các loại nguồn được hỗ trợ bao gồm sách, phần sách, trang web, bài báo và bài báo trên báo.

  Công cụ trích dẫn trong Google Docs

  Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tìm và sử dụng công cụ trích dẫn trong menu Công cụ. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Trích dẫn trong Google Docs.

  Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/9/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 15/10/2020.

  Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

  Nguồn: LVtech

  triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/9/2020.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 15/10/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech