Dễ dàng thực hiện hành động trong Gmail với các tùy chọn trình đơn ngữ cảnh

Tháng 2 23, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã thêm nhiều tùy chọn vào ngữ cảnh khi nhấp chuột phải trong Gmail.

Tùy chọn trình mới trong Gmail khi bật chế độ hội thoại

Tùy chọn trình đơn mới trong Gmail khi tắt chế độ hội thoại

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Với các tùy chọn mới này, người dùng có thể thực hiện nhiều hành động hơn trước đây, trực tiếp từ một email ngay trong hộp thư đến, chẳng hạn như:

  • Trả lời hoặc chuyển tiếp, một email trong một cú nhấp chuột từ trang chính
  • Tìm kiếm tất cả các email từ người gửi
  • Tìm kiếm tất cả các email có cùng chủ đề (nếu chế độ xem cuộc hội thoại bị tắt)
  • Mở nhiều email ở nhiều cửa sổ mới cùng một lúc
  • Dễ dàng thêm nhãn hoặc di chuyển email

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

Người dùng cuối: trình đơn ngữ cảnh có thể được mở bằng cách:

  • Nhấp chuột phải
  • Ctrl + nhấp vào bàn phím Mac
  • Phím trình đơn trên bàn phím Windows.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech