Đề xuất phòng tự động trong Google Calendar khả dụng trên thiết bị di động

Tháng 3 27, 2019


Tóm tắt: Năm ngoái, Google đã đưa ra các đề xuất phòng tự động trong Google Calendar  trên web. Google hiện đang triển khai tính năng đó cho các thiết bị Android và iOS.

Tính năng này, sử dụng trí tuệ nhân tạo Google, gợi ý các phòng cho các cuộc họp dựa trên địa điểm và sở thích của khách.

Để bật tính năng này, cần phải thiết lập thông tin tài nguyên theo cấu trúc và vị trí làm việc của người dùng.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định và hiển thị ngay lập tức khi tài nguyên theo cấu trúc và vị trí người dùng được cài đặt.

Nguồn: LVtech