Di chuyển tập tin trong Drive

Tháng 7 18, 2018


Việc di chuyển tập tin trong Drive từ thư mục này sang thư mục khác giờ đây quá đơn giản, chỉ với hai nút: SHIFT + Z.

Người dùng giờ chỉ tập trung vào công việc nhiều hơn và ít hao phí thời gian trong việc thao tác.


Nguồn: LVtech