Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ liên hệ được chuyển đổi thành liên kết

Tháng 2 28, 2018


Người dùng Gmail thường trao đổi thông tin như địa chỉ và số điện thoại với nhau để thiết lập các cuộc họp, giới thiệu đồng nghiệp và lập kế hoạch sự kiện. Thời gian quý giá có thể bị tiêu tốn bằng cách sao chép và dán thông tin này từ email vào các ứng dụng và trang web khác, vì vậy Google muốn cung cấp phương thức tốt hơn để thực hiện các tác vụ này và tiết kiệm thời gian. Đó là lý do tại sao kể từ ngày hôm nay, Gmail và Inbox by Gmail trên Android, iOS và trên web sẽ bắt đầu chuyển đổi văn bản sang liên kết tương tác bất cứ khi nào phát hiện số điện thoại, địa chỉ liên hệ và địa chỉ email trong email.

image1.png

Cơ chế hoạt động

Nhấp vào liên kết địa chỉ, người dùng sẽ được chuyển đến Google Maps. Nhấp vào địa chỉ email sẽ tạo màn hình soạn thảo email mới bằng cách sử dụng ứng dụng email mặc định của người dùng. Cuối cùng, khi sử dụng thiết bị di động, nhấp vào số điện thoại sẽ bắt đầu yêu cầu cuộc gọi bằng ứng dụng điện thoại mặc định.Chi tiết ra mắt

image2.png

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech