Địa chỉ IP chuyên dụng cho Hangouts Meet

Tháng 2 12, 2019


Những thay đổi mới: Google đã thêm một loạt các địa chỉ IP chính thức và cố định được sử dụng riêng cho Hangouts và Hangouts Meet trong các miền G Suite. Vậy là từ đây quản trị viên có thể xác định lưu lượng truy cập hội nghị video được sử dụng trong G Suite và khử lưu lượng truy cập Hangouts từ tài khoản của người dùng. Điều này có thể giúp quản trị viên cấu hình tốt hơn và tối ưu hóa truy cập mạng và tường lửa.

Ảnh hưởng: quản trị viên và nhà quản trị mạng.

Vì sao sử dụng:

Địa chỉ IP Hangouts Meet cho phép nhận biết lưu lượng hội nghị video G Suite. Sử dụng IP để:

  • Mở các cổng TCP và UDP cho IP Meet
  • Tránh tạo mạng riêng hoặc DPI đối với IP Meet
  • Giảm độ trễ bằng cách cung cấp đường dẫn ngắn nhất có thể đến internet để đáp ứng lưu lượng truy cập

Làm thế nào để bắt đầu:

Chi tiết ra mắt

Hangouts Meet và Hangouts cổ điển sẽ ngừng sử dụng địa chỉ IP cũ vào 14/2/2019. Vì sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa mạng đã được cài đặt trước đây, quản trị viên nên sử dụng các địa chỉ IP này như là một phần trong cấu hình mạng và tường lửa.

Liên kết hữu ích

Tối ưu hóa mạng cho Meet

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech