Định dạng mới cho thông báo ra mắt G Suite vào năm 2019

Tháng 1 12, 2019


Từ nay trở đi, quản trị viên có thể nhận thấy các thay đổi về định dạng của thông báo ra mắt trên blog Cập nhật G Suite. Dựa trên phản hồi của khách hàng, Google đã nỗ lực thay đổi để bài đăng dễ đọc hơn. Tất cả thông tin tương tự đã từng thấy sẽ vẫn được bao hàm, nhưng sẽ được sắp xếp lại với các phần mới để giúp nhanh chóng xem những thay đổi và cách thức ảnh hưởng đến quản trị viên và người dùng.

Google hy vọng rằng định dạng mới này sẽ giúp quản trị viên tiết kiệm thời gian và các thông báo ra mắt hữu ích hơn. Nếu có bất kỳ đề xuất hoặc phản hồi về thay đổi này, xin vui thông báo cho Google theo form sau.

Chân thành cảm ơn,

LVtech