Đổ chuông nhóm trong Google Voice hiện đã được phát hành công khai

Tháng 8 21, 2020


Tính năng mới:

Google đang triển khai các quy tắc định tuyến cuộc gọi tự động với các nhóm trong Google Voice. Với cuộc gọi nhóm,  nhiều người trong tổ chức có thể thực hiện và nhận cuộc gọi từ cùng một số Google Voice. Tính năng này trước đây đã có trong bản beta và hiện đã được phát hành công khai.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Đổ chuông nhóm là một cách để nhóm định tuyến các cuộc gọi đến một cách thông minh đến đúng người hoặc đúng thiết bị. Điều này có nghĩa là các nhóm trong tổ chức, như nhóm bán hàng hoặc nhóm dịch vụ khách hàng, có thể dễ dàng phân loại và thực hiện các tác vụ nhanh chóng đối với các cuộc gọi đang diễn ra (chẳng hạn như chuyển cho một thành viên trong nhóm hoặc một thiết bị khác).

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có thể tùy chỉnh một số dạng của đổ chuông nhóm, bao gồm:

  • Định tuyến cuộc gọi theo thứ tự đồng thời hoặc ngẫu nhiên
  • Quyết định ai trong nhóm có thể thực hiện cuộc gọi đi và sử dụng (các) số của nhóm làm ID người gọi
  • Điều gì xảy ra với các cuộc gọi không được trả lời
  • Giờ làm việc của nhóm

Hãy xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách định cấu hình.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt đổ chuông nhóm.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng, dành cho tất cả khách hàng G Suite có giấy phép của Google Voice.

Nguồn: LVtech