Đồng bộ dữ liệu trong Google Sheets

Tháng 4 10, 2020


Tiết kiệm thời gian bằng cách nhập dữ liệu hiện có vào một bảng tính mới mà không phải sao chép lại nhiều lần.

Đôi khi, người dùng cần sao chép dữ liệu quan trọng vào nhiều bảng tính, nhưng việc này có thể gây khó khăn nếu dữ liệu lớn và phức tạp. Hãy sử dụng công thức tiện dụng này để nhập dữ liệu chỉ trong vài phút.

  • Để bắt đầu, hãy mở bảng tính hoặc thẻ muốn sao chép dữ liệu -> copy URL
  • Lưu ý chọn ô muốn nhập dữ liệu
  • Mở trang tính mới - nơi dữ liệu sẽ xuất hiện
  • Nhập  =IMPORTRANGE ()
  • Nhập  dấu ngoặc kép rồi dán URL đã copy rồi nhập dấu ngoặc kép ngay sau URL
  • Sau đó thêm dấu phẩy , - rồi dấu ngoặc kép một lần nữa rồi nhập tên của thẻ cụ thể muốn sao chép theo sau là dấu chấm than !
  • Cuối cùng, nhập phạm vi ô muốn nhập, ví dụ: A1: A19, theo sau là dấu ngoặc kép
  • Nhấn Enter và dữ liệu sẽ xuất hiện trong Trang tính mới.

Nguồn: LVtech